موزه قرآن و نفایس

قرآن با دستخط منسوب به حضرت امام علی علیه‌السلام
اهداکننده: شاه عباس صفوی، در 1008ق/ 979ش، وقف‌نامه به خط شیخ بهایی، خط: کوفی ممتاز 15سطری، تعداد اوراق: 69 برگ، جنس، نوع و رنگ اوراق: پوست آهوی نباتی، آغاز: بسمله، الر کتاب أُحکمت آیاته (سوره هود: 1)، انجام: و لایشرک بعباده ربه أحداً (کهف: 110)، ابعاد: 32 × 23 س.م.، جلد: تیماج قهوه‌ای ضربی دورو، شماره ثبت: 930217
قرآن با دستخط منسوب به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام
آغاز: بما غفرلی ربّی و جعلنی من المکْرمین (یس: 27)، انجام: و إنهم لفی شک منه مریب (فصلت: 45)، خط: کوفی 7سطری، جنس اوراق: پوست، تعداد اوراق: 122برگ، ابعاد: 16.5 × 11.7 س.م.، جلد: چرم مشکی دورو، اهداکننده: شاه عباس‌ صفوی، در 1008ق/980ش، وقف‌نامه: به خط شیخ بهاءالدین محمد (شیخ بهایی)، شماره ثبت: 930272
قرآن با دستخط منسوب به حضرت امام حسین علیه‌السلام
جنس، نوع و رنگ اوراق: پوست آهوی نباتی، خط: کوفی 7سطری، تعداد اوراق: 83 برگ، آغاز: قال ألم أقل (کهف: 72)، انجام: و مَن‌ اهتدی (طه: 135)، ابعاد: 16.5 × 10.8 س.م.، جلد: چرمی دو رو؛ بیرون ساغری مشکی، درون تیماج ارغوانی، شماره ثبت: 93025
قرآن با دستخط منسوب به حضرت امام سجاد علیه‌السلام
خط: کوفی 16سطری، جنس، نوع و رنگ اوراق: پوست آهو نخودی، تعداد اوراق: 361 برگ، آغاز: (بقره: 180)، انجام: سوره ناس، ابعاد: 32 × 20.8 س.م.، جلد: ساغری مشکی، شماره ثبت: 930273 سر سوره ها به قلم زر و محرر، اعراب به شنگرف و اعجام به نقاط مشکی، بین آیات گوی‎های زرین.
قرآن با دستخط منسوب به امام رضا علیه السلام
خط: کوفی 16سطری، جنس، نوع و رنگ اوراق: پوست آهو نباتی، تعداد اوراق: 27 برگ، آغاز: بزینه و أن یستعففن خیرٌ (نور: 60)، انجام: هو معکم أین ما کنتم و ا[لله] (حدید: 4)، ابعاد: 25 × 17.7 س.م.، جلد: تیماج قهوه ای روشن، شماره ثبت: 930267
قرآن مترجَم با تفسیر و ترجمه به زبان ترکی جغتایی
کاتب: محمد بن شیخ یوسف الاباری معروف به سید الخطاط، در 737ق، شامل جزء 23 تا 30، آغاز: بسمله ص و القرآن ذی الذکر (ص:1)، انجام: سوره ناس، خط: متن به خط ریحان 7سطری، ترجمه و خواص سوره ها به زبان ترکی جغتایی به خط رقاع، جنس، نوع و رنگ اوراق: کاغذ سمرقندی حنایی، ابعاد: 35.5 × 25.5 س.م.، تعداد اوراق: 356 برگ، جلد: تیماج ضربی. شماره ثبت: 93021