هنرمندان و مشاهیر

عباسعلی پورصفا
(1300 - 1394 ش.)
مشاهیر و هنرمندان
احمد بن شمس‌الدین محمد نیریزی یا میرزا احمد نیریزی، (۱۰۸۷-۱۱۵۵ ه‍.ق ) ملقب به سلطانی از بزرگترین خوشنویسان خط نسخ و کاتبان قرآن در سدهٔ دوازده هجری (اواخر حکومت صفوی) است. او بانی شیوهٔ خاصی در خط نسخ است که مورد استقبال خوشنویسان پس از او قرار گرفت و به نسخ ایرانی شهرت یافته‌است. او به مناسبت کتابت برای شاه سلطان حسین صفوی برخی از آثارش را با عبارت «سلطانی» رقم یا امضاء می‌کرده‌است.
مشاهیر و هنرمندان
از معروفترین خوشنویسان دوره صفوی است که در خط ثلث نظیر نداشت. او در خط ثلث و نسخ ثلث شاگرد ملاّ علاء بیک و در نستعلیق شاگرد محمدحسین تبریزی بوده است. علی رضا در دربار شاه عباس کبیر می زیسته و تا سال 1038 هـ .
مشاهیر و هنرمندان
جمال الدین ابوالدر یاقوت مستعصمی بغدادی، ملقب به قبلةالکتاب، خطاط شهیر قرن هفتم هجری قمری (درگذشته به سال ۶۹۸ هجری قمری) به سبب خط بدیع خود مخصوصاً به جهت نسخه‌های قرآنی که نوشته شهرت یافته‌است. یکی از نسخه‌هایی که در کتابخانه مصر نگهداری می‌شودنشان می دهد که در سال ۶۹۰ هجری قمری از نوشتن آن فراغت یافته‌است.
او اهل حبش بود و در خط ابن بواب تحقیق و تتبع کرد. در روش خوشنویسی تغییراتی داد و خط را به دور رسانید.
مشاهیر و هنرمندان
در عصر روز پنجشنبه ۲۱ شوال سال ۲۷۲ در بیضای فارس متولد شد. این هنرمند توسط خلیفه عباسی المقتدر بالله به وزارت برگزیده شد. در سال ۳۱۸ ق. به‌دنبال سخن‌چینی و تهمت حسودان از مقام خود عزل شد. او از بغداد به زادگاهش فارس برگشت و تا سال ۳۲۰ ‍ق. در آنجا ماند. پس از شورش مردم بغداد علیه المقتدر و پس از سقوط او القاهر بالله به خلافت رسید. در زمان القاهر، ابن‌مقله دوباره به وزارت رسید. چندی بعد باردگر با تهمت‌های اطرافیان خلیفه او را از وزارت عزل کرد.
مشاهیر و هنرمندان
ظهیرالدین محمد بابر (888 -937ق‌/1483-1531م‌)، که با پنج پشت به امیر تیمور می رسد، مؤسس سلسله گورکانیان هندوستان است. وی‌ فرزند عمر شیخ‌ و نوادة امیر تیمور گورکانى‌ بود و از سوی‌ مادر نیز به‌ چنگیزخان‌ نسب‌ مى‌برد . بابر در 12 سالگى‌ (5 رمضان‌ 899) برجای‌ پدر در اندیجان‌ (تختگاه‌ فرغانه‌) به‌ حکومت‌ نشست‌ و در 937ق در آگره‌ درگذشت‌. جسد او را طبق‌ وصیتش‌ به‌ کابل‌ بردند و در مکانى‌ موسوم‌ به‌ قدمگاه‌ به‌ خاک‌ سپردند
بابر به‌ علم‌ و هنر و به‌ ویژه‌ شعر علاقه‌ داشت‌.