کتابخانه تخصصی

جستجو در منابع کتابخانه
جهت جستجو در منابع کتابخانه کلیک کنید.
کتابخانه تخصصی هنر و موزه داری
کتابخانه تخصصی هنر و موزه داری آستان قدس رضوی
کتابخانه تخصصی هنر و موزه داری آستان قدس رضوی در صحن کوثر حرم مطهر- موزه مرکزی - طبقه اول اداره پژوهش و معرفی آثار واقع شده است. این مجموعه ابتدا به منظور استفاده کارشناسان و راهنماهای موزه راه اندازی شد و از سال 1378 مورد استفاده عموم قرار گرفت.