گنجینه نجوم

اسطرلاب عبدالعلی
اسطرلاب مسطح برنجی، سازنده: عبدالعلی بن محمد رفیع، خطاط: محمدباقر، قدمت: قرن 12ق (دوره صفویه).
اسطرلاب یا ستاره‌یاب وسیله‌ای است که در آن موضع ستارگان، سیارات و خورشید و ماه مشخص شده است. کاربرد این وسیله بسیار گسترده بوده و مدل‌های متنوعی را شامل می‌‌شود. اسطرلاب به دو دسته کلی کروی و مسطح تقسیم می‌گردد.
محل نمایش: گنجینه نجوم
نوع سطرلاب: مسطح برنجی
سازنده: استاد عبدالائمه به سفارش محمد صالح
تاریخ ساخت: 1133ق (دوره صفویه)
اسطرلاب مسطح چوبی
سازنده: استاد محمدباقر ابراهیم الخراسانی، در 1293 ق.
اسطرلاب یا ستاره‌یاب وسیله‌ای است که در آن موضع ستارگان، سیارات و خورشید و ماه مشخص شده است. کاربرد این وسیله بسیار گسترده بوده و مدل‌های متنوعی را شامل می‌‌شود. اسطرلاب به دو دسته کلی کروی و مسطح تقسیم می‌گردد.
اسطرلاب کروی
سازنده: استاد ضیاءالدین محمد بن ‌قائم ‌بن ‌ملاعیسی بن ملا الهداد الاسطرلابی همایونی لاهوری،
تاریخ ساخت: 1058ق (دوره صفویه)،
جنس: برنج.
اسطرلاب یا ستاره‌یاب وسیله‌ای است که در آن موضع ستارگان، سیارات و خورشید و ماه مشخص شده است. بر اساس نسخ خطی، اولین شخصی که در اسلام اسطرلاب را ساخت و بدان عمل نمود «ابراهیم بن حبیب فرازی »بوده است. در زمان صفویه دانش و صنعت ساخت اسطرلاب به اوج شکوفایی رسید. کاربرد این وسیله بسیار گسترده بوده و مدل‌های متنوعی را شامل می‌‌شود.
قطب‌نما و قبله‌نمای عبدالائمه
قطب‌نما و قبله‌نمای برنجی با قاب نقره،
سازنده: استاد عبدالائمه،
قدمت: قرن 12ق.
تلسکوپ انعکاسی
تلسکوپ انعکاسی (بازتابی مدل گریکوری)،
جنس: برنج،
سازنده: Passemant, Jngenieur Du Rol Aulouvre،
قدمت: اواخر قرن 18 م.،
محل ساخت: پاریس.
تلسکوپ وسیله‌‌ای است که با جمع‌آوری نور اجرام دور دست و متمرکز کردن آن در یک تصویر روشن‌تر، ستاره‌ها و اجرامی که نور بسیار ضعیفی دارند را آشکار می‌کنند. در موزه علاوه بر تلسکوپ انعکاسی، تلسکوپ شکستی نیز در معرض دید قرار دارد.