حجت حسنی

مسجد بالاسر حضرت رضا عليه السلام
كهن ترين بنای مجموعه حرم رضوی پس از بقعه مطهر، "مسجد بالاسر" است كه با مساحت 36 مترمربع در غرب بقعه مطهر و شمال غربی دارالسّياده واقع شده است.
موزه مردم شناسی
عوامل موثر بر شرایط جوی یک منطقه را عوامل اقلیمی گویند. شناخت عوامل اقلیمی به منظور استفاده از نیروهای طبیعی در طراحی ساختمان امری مهم محسوب می شود.