ماندانا یمینی

ابنیه حرم مطهر رضوی به روایت تاریخ (1): گنبد مطهر
به طور دقیق مشخص نیست گنبد کنونی در چه زمانی ساخته شده است، بر طبق نظریه های پژوهشگران احتمالا پوسته زیرین (آهیانه) قدیمی‏ تر از پوسته بیرونی (خُود) گنبد است، ممکن است پوشش درونی به شکل گنبد یک پوسته در دوره غزنوی (583-334 قمری) ساخته شده باشد.