بازدید مجازی

موزه آستان قدس رضوی؛ پیش به سوی موزه مجازی
تاکنون امکان بازدید مجازی از گنجینه‌های قرآن و نفایس، هدایای مقام معظم رهبری، تالار آثار استاد فرشچیان و موزه فرش فراهم شده است.
موزه‌گردی مجازی در روزهای کرونایی
فقط در خرداد ماه گذشته در مجموع حدود صدها بازدید مجازی از صفحات بخش‌های نسخ خطی قرآن و آثار مرتبط، آثار اهدایی مقام معظم رهبری، آثار اهدایی استاد فرشچیان و فرش و منسوجات صورت گرفته است.
رونمایی از فاز آزمایشی بازدید مجازی موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری
از طریق این فناوری کارامد، فرد می‌تواند ضمن حس حقیقی حضور در محل موزه، تصویر اشیای موزه‌ای را بهتر و بیشتر از حضور حقیقی در مکان موزه و با کیفیت بالای تصویر با جزئیات مشاهده کند.