خط محقق

خط محقق در قرآن بايسنغر ميرزا مورد بررسی تطبیقی قرار گرفت
خط محقق در قرآن بایسنغر میرزا در محل موزه مرکزی آستان قدس رضوی مورد بررسی تطبیقی قرار گرفت. سيد محمد بهروز معاون خزانه آستان قدس رضوی در این جلسه با بررسی سیر تحول خط به تاثیر آن در هنر اسلامی پرداخت.  وی در این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: هنر خطاطی در ایران به تناسب نیاز جامعه و تحولات فرهنگی هر دوره ای صورت تازه ای پید
نشست‌های قرآنی باعث تبادل نظر و اطلاعات بین خطاطان می‌شود
یک استاد خوش‌نویس، برگزاری کارگاه‌هایی نظیر کارگاه کتابت قرآن را برای تبادل نظر کاتبان قرآن کریم، یک ضرورت دانست. ناصر طاووسی از هنرمندان دارالکتابه و استاد خوش‌نویس اهل قم، در آخرین روز از برنامه کتابت سوره فجر و آرایه‌های قرآنی ویژه دهه فجر که در گنجینه قرآن و نفایس موزه حرم مطهر رضوی برگزار شد، در مورد برگزاری این کارگاه‌ها اظهار داشت: چنین نشست‌هایی باعث تبادل نظر و اطلاعات با سایر خطاطان می‌ش