خط پهلوی

کارگاه «آشنایی با خط کتیبه‌ای پهلوی با تکیه بر سکه‌های موزه آستان قدس رضوی»
کارگاه تخصصی «آشنایی با خط کتیبه‌ای پهلوی با تکیه بر سکه‌های موجود در موزه آستان قدس رضوی» در موزه مرکزی این آستان مقدس برپا شد.
برگزاری این کارگاه علمی زیر نظر فاطمه جهان‌پور؛ کارشناس ارشد زبان‌های باستانی با حضور جمعی از کارشناسان معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و علاقه‌مندان به خط‌های باستانی در سه جلسه صورت گرفت.
کارگاه آشنایی با خط کتیبه‌ای پهلوی با هدف آشنایی بیشتر کارشناسان موزه‌های آستان قدس رضوی با خطوط باستانی و همچنین لزوم شناسایی دقیق‌تر ب