سه شنبه فرهنگی

قرآن اهدایی امام خمینی (ره) به گنجینه رضوی رونمایی شد
پنجاه و چهارمین برنامه «سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی» با رونمایی و معرفی «قرآن راوندی؛ اهدایی حضرت امام خمینی (ره)، موجود در گنجینه رضوی» به صورت غیر حضوری برگزار شد.
رونمایی از بزرگترین قرآن دست‌نویس جهان اسلام موجود در گنجینه رضوی
این قرآن در قرن 9ق. به خط محقق جلی 7 سطری بر روی کاغذ خانبالغ ایرانی کتابت شده است و هم اکنون تعداد 8 برگ آن در موزه قرآن و نفایس آستان قدس در معرض نمایش قرار گرفته است.
نسخ خطی 900 ساله نهج‌البلاغه رونمایی شد
رونمایی این نسخ خطی در قالب پنجاه‌ودومین برنامه سه‌شنبه فرهنگی و به صورت مجازی صورت گرفت.
رونمایی از مطبوعات قرآنی یکصدساله در پنجاه‌ویکمین سه‌شنبه فرهنگی
در این برنامه، تعدادی از مجلات، روزنامه‌ها و سالنامه‌های قرآنی تاریخی برای نخستین بار و به صورت نمونه رونمایی شد.
چهل‌ونهمین برنامه از سه‌شنبه‌های فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، در روزهای کرونایی به صورت مجازی برگزار شد.
چهل و هشتمین سه‏ شنبه فرهنگی
چهل و هشتمین برنامه «سه‏ شنبه های فرهنگی آســتان قدس رضوی»؛ با رونمایی آثار فرهنگی و نفایس گنجینه رضوی، ســه شــنبه مورخ 20 اسفند ماه، در فضای مجازی برگزار شد.