سکه

سنت وقف؛ میراثی که از پدر به پسر رسید
گفتگوی ما را با جواد نوروزی که در تازه‌ترین اقدام خود 300 قطعه سکه تاریخی را وقف موزه آستان قدس رضوی کرده است، می‌خوانید.
سکه‌های 700 ساله ضرب تبریز رونمایی شد
سکه‌های تاریخی ضرب تبریز متعلق به 7 قرن گذشته، در چهل‌وپنجمین سه‌شنبه فرهنگی سازمان کتابخانه‌های‌ آستان قدس رضوی رونمایی شد.
رونمایی از مجموعه سکه‌های ضرب تبریز موجود در گنجینه رضوی
چهل‌وپنجمین سه‌شنبه فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها،‌ موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به رونمایی و معرفی مجموعه سکه‌های ضرب تبریز موجود در گنجینه رضوی اختصاص می‌یابد.
نادرترین سکه‌های دوره هخامنشیان تا ساسانیان در موزه رضوی رونمایی شد
در سی‌وپنجمین سه‌شنبه فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از نفیس‌ترین سکه‌های تاریخی دوره هخامنشان تا پایان ساسانیان، رونمایی شد.
رونمایی از سکه ‏های تاریخی 2500 ساله در سی و پنجمین سه شنبه فرهنگی
در این مراسم، تعداد 32 قطعه از مجموعه سکه‌های اهدایی محمدتقی صفار، مجموعه‌دار مشهدی و کارشناس سکه‌های پیش از اسلام، با حضور واقف، معرفی و رونمایی می‌شود.
نایاب‌ترین سکه‌های 2هزارساله در موزه رضوی رونمایی شد
در چهارمین سه‌شنبه فرهنگی، مجموعه‌ای از سکه‌های نایاب باستانی متعلق به دوران سلوکیان تا صفاریان که بیش از 2 هزار و 150سال قدمت دارد، با حضور اهداکننده این مجموعه سکه، رونمایی شد.