فرهنگ رضوی

روایت فرهنگ و تمدن در حرم مطهر حضرت رضا علیه‏ السلام
موزه آستان قدس رضوی می تواند میراث ملموس و ناملموس رضوی را حفظ ‏و چه بسیار وقایعی شیرین و تلخی را از طریق رسانه موزه به نحو تأثیر گذار بیان کند.