قرآن خطی

آیه‌های ارادت؛ آشنایی با قرآن های وقفی هزار ساله حرم رضوی
اهدای کتاب در تمدن اسلامی از مهم ترین و کهن ترین کاربردهای وقف به شمار می رود. اولین و متداول ترین نوع وقف، وقف قرآن بوده است که از آن به عنوان « وقف مصاحف» نام برده می شود.
بازدید هیئت دانشگاه بامبرگ آلمان از موزه‌ آستان قدس رضوی
هیئتی از کارشناسان حوزه مطالعات تاریخ هنر اسلامی و باستان‌شناسی اسلامی از دانشگاه بامبرگ آلمان از موزه‌های آستان قدس رضوی بازدید کردند.