موزه آستان قدس

بازدید هیئت دانشگاه بامبرگ آلمان از موزه‌ آستان قدس رضوی
هیئتی از کارشناسان حوزه مطالعات تاریخ هنر اسلامی و باستان‌شناسی اسلامی از دانشگاه بامبرگ آلمان از موزه‌های آستان قدس رضوی بازدید کردند.
آثار نمایشی موزه حضرت رضا (ع) به هفت هزار اثر رسید
در حال حاضر تمام 7000 اثر فرهنگی، هنری ، تاریخی و معنوی به نمایش درآمده در موزه آستان قدس دارای شناسنامه علمی می‌باشند و اطلاعات آنها نیز به صورت الکترونیکی و کاغذی آرشیو شده است.