میترا حاجی

ادوات نظامی ایران در سیر تاریخ معرفی شد
جنگ‌افزارهای ایران در سیر تاریخ توسط کارشناس و مسئول جنگ‌افزار موزه‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، معرفی شد.
میترا حاجی؛ کارشناس و مسئول جنگ‌افزار موزه‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جنگ‌افزارهای ایران در سیر تاریخ را در کارگاهی آموزشی واقع در موزه فرش آستان قدس رضوی معرفی کرد.
وی در این کارگاه که با حضور مدیران و کارشناسان موزه در محل موزه فرش آستان قدس رضوی تشکیل شد، ضمن معرفی ادوات جنگی ایرانی تکامل این ابزار را در سلسله‌های مختلف تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام مورد بررسی قرار داد.
حاجی