میراث فرهنگی

برای معرفی موزه‌ها از ظرفیت بخش گردشگری استفاده می‌کنیم
معاون امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: یکی از بهترین گزینه‌ها برای معرفی موزه‌ها به زائران و گردشگران و عموم علاقه‌مندان، استفاده از ظرفیت بخش گردشگری است.
مهدی قیصری نیک در حاشیه بازدید سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، هیئت مدیره جامعه هتل‌داران و هیئت مدیره خدمات گردشگری از موزه‌های آستان قدس رضوی بیان کرد: موزه آستان قدس رضوی با فاصله زیادی از سایر موزه‌ها پر بازدیدترین موزه کشور به شمار می‌رود.
وی افزود: با این وجود میزان بازد
معرفی موزه‌های آستان قدس رضوی نیازمند همکاری مراکز گردشگری است
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی در بازدید از موزه‌های آستان قدس رضوی بر همکاری‌های سازمانی در راستای معرفی شایسته از این موزه‌ها تأکید کرد.
یوسف بیدخوری در حاشیه بازدید از موزه‌های آستان قدس رضوی، بازدید از این مجموعه بسیار و نفیس و شاخص را یکی از راه‌هایی عنوان کرد که می‌تواند به سفر زائرانی که برای زیارت مضجع شریف حضرت رضا(ع) به مشهد مشرف می‌شوند محتوا دهد.
وی گنجینه‌های مختلف و متنوع موجود در موزه مرکزی آستان قدس رضوی را دارای ظرفیتی عنوان کرد که می‌تواند برای علاقه‌من