گنجینه فرش

قالی کتیبه‌ای سوره الرحمن
عظمت ماه مبارک رمضان به نزول قرآن کریم در آن است.
فرش افشان عباسی
محسن مصدق کارشناس اداره پژوهش و معرفی آثار قالی افشان شاه عباسی که از آثار عبدالمحمد عمو اوغلی می باشد از جمله قالی های نفیس موجود در موزه تخصصی فرش آستان قدس رضوی به شمار می رود که نهایت ظرافت و زیبایی در بافت و طرح آن مشاهده می شود.
نمایشگاه تاریخچه فرش در حرم مطهر رضوی
مسئول موزه تخصصی فرش آستان قدس رضوی بیان کرد: در این نمایشگاه مجموعه‌ای از تصاویر اسناد تاریخی و عکس‌های قدیمی هنر فرش‌بافی در آستان قدس رضوی در معرض دید بازدیدکنندگان این موزه، از 21 تا 30 فروردین 1395 قرار داده شده است. محمّد تاجی با اشاره به اینکه اسناد این نمایشگاه به ترتیب دوره تاریخی از سال 1150 تا 1331 قمری به نمایش گذاشته شده است، گفت: سند «صورت نذورات آستان قدس رضوی شامل قالی ابریشمی و ..